Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klimasikring af Grenaa

Klimatilpasning af Grenaa kræver stærke samarbejder.

En klimasikring kræver samarbejde på tværs og enighed om løsningerne.

Derfor er Grenaa Havn, Aqua Djurs og Norddjurs Kommune gået sammen om at finde fælles løsninger. 

Se oplæg fra Styregruppemødet 21. september 2020 her

Norddjurs Kommune har kortlagt Grenaa som særlig oversvømmelsestruet, og byen har også oplevet oversvømmelser fra Kattegat. 

Real Dania har udarbejdet en rapport, der udpeget Grenaa som 2. mest udsatte kystby i Danmark, kun overgået af København. 

En klimasikring af Grenaa bør foregå i etaper, hvor sikringen udbygges i takt med at behovet stiger som stormfloderne bliver voldsommere, regn-hændelserne kraftigere og grundvandet stiger.

En klimasikring af byen bør ske med omtanke for vandhåndtering i oplandet, og projektet indgår derfor i det store C2C Grenåens opland projekt.

Der er i år 2016 lavet et indledende arbejde, som endte ud i en rapport. Kommunen vil fortsætte arbejdet ved at komme nærmere ind på en mulig løsningsmodel og etapeplan, hvornår dette arbejde startes er endnu ikke datosat.