Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udfordringen i Grenaa

Baggrund

Tværkommunalt C2C projekt:

En klimasikring af byen bør ske med omtanke for vandhåndtering i oplandet, og projektet indgår derfor i det store C2C Grenåens opland projekt

Vandbalancen:

I C2C projektet er udarbejdet en vandbalancemodel, der spiller sammen med Aqua Djurs Masterplansberegninger for Grenaa, som danner et solidt datagrundlag for at finde fremtidige løsninger for Grenaa. 

Screeningsrapport i 2016:

Der er i år 2016 lavet et indledende arbejde, som endte ud i en rapport. Kommunen vil fortsætte arbejdet ved at komme nærmere ind på en mulig løsningsmodel og etapeplan, hvornår dette arbejde startes er endnu ikke datosat.