Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grenaa - næse for vand

Klimatilpasning af Grenaa kræver stærke samarbejder.

Grenaa har flere gange oplevet højvande og oversvømmelser i byen og på havnefronten.  Norddjurs Kommune har kortlagt Grenaa som særlig oversvømmelsestruet, og byen har også oplevet oversvømmelser fra Kattegat. 

Derfor har Norddjurs Kommune igennem en årerække gennemført kortlægning og undersøgelser.

En klimasikring kræver samarbejde på tværs og enighed om løsningerne.

Real Dania har udarbejdet en rapport, der udpeget Grenaa som 2. mest udsatte kystby i Danmark, kun overgået af København. 

En klimasikring af Grenaa bør foregå i etaper, hvor sikringen udbygges i takt med at behovet stiger som stormfloderne bliver voldsommere, regn-hændelserne kraftigere og grundvandet stiger.

Her på siden findes mere information om baggrundsviden samt informationer om klimaprojektet Grenaa - næse for vand.