Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Klima og klimatilpasning

Norddjurs Kommune har vedtaget en solid og robust energi- og klimapolitik

Der er behov for at vi tilpasser os fremtidige klimaudfordringer...

...derfor har Norddjurs Kommune vedtaget en robust energi- og klimapolitik, som skal arbejde for en grøn energiomstilling og klimatilpasse vores samfund til fremtidens klimaudfordringer med øget vandmasser både fra regnvand, opstigende grundvand og stormfloder.

Politikken arbejder med 5 spor:

  • Aktive samarbejder
  • Et robust Norddjurs
  • Grøn Transport
  • Byer og Land i udvikling
  • Grøn erhvervsvækst

De aktive samarbejder er gennemgribende for de sidste 4 spor, da samarbejder er retningsgivende for hvordan vi kommer i mål og lykkes sammen i fællesskab.

 

Bidraget til Real Danias Klima100

Real Dania efterlyste i begyndelsen af 2018 kommunale klimaprojekter. Her bød Norddjurs Kommune naturligvis ind med et af de allerede gennemførte energi-projekter; Strategisk energiplan for Grenaa - du kan læse mere her

 

Norddjurs fremhævet som en af de mest sårbare kommuner

Tænketanken CONCITO har set på klimatilpasningen og sårbarheden for alle landets kommuner. De er kommet frem til at Norddjurs ligger i top 10 for de mest sårbare kommuner i landet, da vi er udfordret fra flere sider.

Du kan læse det korte faktaark  eller se hele rapporten

 

Vi tager aktivt et medansvar for FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

FN har vedtaget 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Norddjurs Kommune tager i sin energi og klimapolitik aktivt medansvar for især 5 verdensmål:

Her på siden og dens undersider kan du følge arbejdet med at sikre fremdrift frem mod et robust og grønnere Norddjurs.

Rigtig god læselyst!