Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klima og klimatilpasning

En klimavenlig fremtid i Norddjurs.

I Norddjurs er der allerede godt gang i den grønne omstilling

Der er mange initiativer bl.a. hos Aqua Djurs, Reno Djurs, Varmeværkerne og Grenaa Havn, derfor har vi sammen med lokale virksomheder samlet et lille hæfte, der viser blot nogle få af de mange gode initiativer, som er igang i erhvervet i Norddjurs Kommune - Læs mere her

Der er behov for at vi tilpasser os fremtidige klimaudfordringer...

...derfor har Norddjurs Kommune vedtaget en robust energi- og klimapolitik, som skal arbejde for en grøn energiomstilling og klimatilpasse vores samfund til fremtidens klimaudfordringer med øget vandmasser både fra regnvand, opstigende grundvand og stormfloder.

Politikken arbejder med 5 spor:

De aktive samarbejder er gennemgribende for de sidste 4 spor, da samarbejder er retningsgivende for hvordan vi kommer i mål og lykkes sammen i fællesskab.

Rigtig god læselyst!