Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skrotbiler

Retningslinier om skrotbiler skal hindre, at de lækker væsker.

Norddjurs Kommune har udarbejdet en informationsfolder om skrotbiler.

Retningslinierne skal hindre, at gamle biler lækker olie, benzin og andre væsker ud på jorden.

Desuden skal reglerne sikre en ren kommune, hvor drikkevand, vandløb og søer forbliver attraktive for dyrelivet, for kommunens beboere og for turisterne, som færdes i naturen. 

Hjemlen til retningslinierne findes dels i affaldsbekendtgørelsen og i skrotbilbekendtgørelsen, som er udarbejdet af Miljøstyrelsen.