Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hevringlejrens aktiviteter

Aktiviteter i Hevringlejren

Læs mere om aktiviteterne i Hevringlejren på aktivitetsplanen

Ordensreglement for Hevring Skydeterræn

Hevring Skydeterræn er åbent for publikum, når der ikke foregår skydeaktivitet.

Oplysninger om hvornår, der er lukket på grund af skydeaktivitet, fremgår af internettet på www.forsvaret.dk og opsatte info-standere. 

Når terrænet er lukket, bliver der hejst orange balloner i tre af terrænets hjørner og tændt hvidt blink mod vandet. Ligeledes lukkes vejene med bomme, og der sættes vagt.

Ved offentlig færdsel gælder følgende:

  • Al færdsel i området sker på eget ansvar.

  • Færdsel må foregå til fods over de dele af terrænet, der ikke er angivet som forbudt område (Hevring Revle håndgranatbane, pansermålsbane og sprængningsområde).

  • Bilister og cyklister er velkomne til at benytte ringvejen.

  • Hunde må medtages, men skal holdes i snor. Deres efterladenskaber skal fjernes.

  • Berøring af ammunition eller ammunitionsdele er farligt og forbudt.

  • Brug af åben ild er ikke tilladt, og tobaksrygning skal ske med omtanke.

  • Camping og overnatning i terrænet er ikke tilladt.

  • Henkastning af affald er forbudt.

  • Skiltning skal respekteres, og anvisninger fra personel skal efterkommes.

  • Vis hensyn til områdets dyre- og fugleliv.