Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Midlertidig forurenende aktiviteter

Udførelse af midlertidig forurenende aktiviteter.

Skal du som privatperson eller virksomhed foretage dig en af nedenstående aktiviteter, skal du indsende en anmeldelse til kommunen, jævnfør kapitel 2 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter:

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg for behandling af forurenet jord
  • Spildevand- og slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
  • Ophugning af skibe
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
  • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
  • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder iøvrigt

Anmeldelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage før aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. 

For korrekt håndtering af affald i forbindelse med den midlertidige aktivitet henvises til regulativer for affald, Reno Djurs I/S.