Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Områdeklassificering

Områdeklassificering af byområder med lettere forurenet jord.

Udpegning af områder som forventes at være let forurenede

En lovændring har medført, at områder med lettere forurenet jord ikke længere bliver kortlagt. Disse områder bliver i stedet for områdeklassificeret af kommunen. Det betyder:

 • Jordflytninger herfra forinden skal anmeldes til kommunen.
 • Jorden i en række tilfælde skal undersøges, før den flyttes.
 • Ikke alle jordflytninger kræver kommunens godkendelse, før jorden flyttes. 

Reglerne er beskrevet i regulativ for jordflytning i Norddjurs Kommune.

Hvordan kan jeg finde ud af, om min ejendom er omfattet af områdeklassificeringen?

Der er områdeklassificering i dele af følgende byer:

Lyngby, Trustrup, Grenaa, Fjellerup, Bønnerup Strand, Gjerrild, Ørum, Voldby, Ørsted, Allingåbro, Vivild, Auning, Ramten, Stenvad og Holbæk.

Af regulativet ses afgrænsningen for områdeklassificeringen for den enkelte by. På kommunens GIS-kort kan du undersøge, om din ejendom ligger i et lettere forurenet område.

Hvad betyder det for min sundhed, at min ejendom er lettere forurenet?

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er lille, sammenlignet med mange andre sundhedsrisici, som du og din familie er udsat for i hverdagen.

Sundhedsrisikoen svarer til den risiko, der er ved at spise almindelig kost, og den er væsentlig lavere end den risiko, der er ved at befinde sig i den luftforurening, som storbymiljøer, som København, forårsager.

Børn udsættes dog for en større risiko end voksne, og små børn er særligt følsomme. Mindre børn er mere følsomme over for påvirkninger fra en forurening, fordi deres krop er under udvikling. Små børn putter også tit forskellige ting i munden, eksempelvis jord, beskidte fingre og legetøj.

Hvordan skal jeg forholde mig til, at min jord er lettere forurenet?

Lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at du behøver at fjerne den, men når man bor på lettere forurenet jord, anbefaler kommunen, at man tager nogle forholdsregler med hensyn til sundheden:

 • Vask altid hænder efter udendørs leg / arbejde, og inden et måltid.
 • Gå ikke ind i udendørs fodtøj.
 • Gør ofte rent i hjemmet.
 • Læg fast bund i sandkassen og brug sand, som du er sikker på, ikke er forurenet.
 • Læg underlag under gynger og andre legeredskaber.
 • Vask og rengør både frugter og grøntsager inden tilberedning og spisning.
 • Skræl rodfrugter inden spisning.
 • Dyrk jordbær, krydderurter o.s.v. i rent jord, potter, plantesække, højbede eller lignende. Anvend jord, som du er sikker på, ikke er forurenet.
 • Dæk bar jord i bedene og under buske med træflis eller andet.

Yderligere oplysninger

Yderligere information om lettere forurenet jord kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsen har bl.a. udgivet en folder og et omfattende informationsmateriale, som kan downloades herunder:

Miljøstyrelsens folder: En hverdag med jord i byen - gode råd.

Miljøstyrelsens informationsmateriale om lettere jordforurening.

Miljøstyrelsens spørgsmål og svar om forurenet jord.

Danmarks Miljøportal kan fremsøges oplysninger om jordforurening og områdeklassificering for den enkelte ejendom.