Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvornår er grunden forurenet?

Miljøstyrelsen har fastlagt grænser for, hvornår jorden er forurenet.

Grænseværdier

Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Jorden er forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse grænser. 

Læs mere om grænseværdier på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvilke forureningsparametre er jorden forurenet med?

Jorden kan være forurenet med benzin- og olieprodukter, herunder opløsningsmidler som f.eks. benzen og zylen. Denne forureningstype kan man finde på benzinstationer, autoværksteder og lignende, men også fra utætte villaolietanke.

Jorden kan også være forurenet med tungmetaller som f.eks. bly, cadmium eller nikkel. Blyforurening findes f.eks. i rabatter langs gamle veje, fra dengang benzinen var tilsat bly.

Ofte konstaterer man forurening med tjærestoffer.

Tjærestoffer stammer fra en ufuldstændig forbrænding og findes derfor i overfladejord indenfor gamle bykerner, langs trafikerede veje og andre steder, hvor der er lukket urenset skorstensrøg ud.

Områdeklassificering af lettere forurenede arealer

Er der tale om områder med lettere jordforurening, vil disse blive områdeklassificeret.

Læs mere om områdeklassificering.

Forureningskortlægning

Konstateres der forurening på en ejendom eller er der mistanke om forurening vil ejendommen blive kortlagt.

Læs mere om kortlægning.