Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Anmeldelse af jordflytning

Hvornår skal du anmelde en jordflytning?

Har du følgende jordtyper, skal jorden anmeldes, før den kan flyttes: 

  • Forurenet jord
  • Jord fra kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom
  • Jord fra offentlig vej
  • Jord fra områdeklassificerede områder
  • Jord fra jordrenseanlæg

Anmeldepligten gælder således også ren jord fra kortlagte ejendomme, områdeklassificerede områder og offentlig vej. 

Jord, som transporteres til et midlertidigt modtagested (jordhotel, karteringsplads eller lignende), skal ligeledes anmeldes.

Anmeldelsen af jordflytning skal ske, inden transporten kan finde sted.

Hvem skal anmelde jordflytning?

En ejer, bruger eller bygherre, som skal flytte jord eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal anmelde jordflytningen eller sikre sig, at anmeldelsen er sket.

Anmeldeskema

Anmeldelse af jordflytning kan ske direkte på nettet:

Anmeldelse via digital jordflytningsskema.

Lovgrundlag

Reglerne for anmeldelse af jordflytning har baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007, bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Digitale anmeldelser skal ikke underskrives, såfremt vi kan identificere ansøger.

Se endvidere Vejledning til anmeldelse af jordflytning.

Se regulativet ved at klikke på dette link: Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune.