Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mere om byggeaffald

Sortering, håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Hvad er byggeaffald?

Bygge- og anlægsaffald kan bl.a. være asbest, asfalt, brokker, gipsplader, isolering, jern og metal, kabler, kloakrør, plast (flere slags), tagpap, tegl, træ, vinduer og meget andet. 

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang.  Affaldsproducerend virksomheder skal sortere deres genanvendelige affald, som minimum i følgende grupper:

 • Natursten, f.eks. granit og flint.
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
 • Beton.
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
 • Jern og metal.
 • Gips.
 • Stenuld.
 • Jord.
 • Asfalt.
 • Blandinger af beton og asfalt.

Termoruder skal frasorteres, og om muligt genanvendes.

Det skal desuden sikres, at væsentlige dele af genanvendelige fraktioner kildesorteres og genanvendes. Dette gælder specielt for:

 • Genanvendeligt PVC-affald.
 • Affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer.
 • Genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ.

Miljøproblematiske stoffer skal frasorteres

Renoverer eller nedriver du mere end 10m2?

Ved nedrivninger eller renoveringer, der omfatter mere end 10 m2 eller frembringer mere end 1 ton affald, skal affaldet fra byggearbejdet anmeldes til kommunen.

Af anmeldelsen skal alle affaldsfraktioner fremgå (f.eks. sten, træ, jern og metal, glas, termodruder, isolering, gips, brændbart) og mængder samt håndtering skal angives.

Affaldet fra nedrivningen skal kildesorteres og håndteres, som angivet i affaldsbekendtgørelsens kapitel 9 og 10.

Skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Er bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden 1950-1977?

Er det tilfældet, så gælder der særlige regler, som du kan læse om her.