Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nedrivning

Har du byggeaffald i forbindelse med en nedrivning, så læs mere her.

Ved nedrivningsprojekter skal det sikres, at miljøproblematiske stoffer frasorteres: F.eks. PCB, asbest, bly, PVC m.v. 

Det er bygherre  (den affaldsproducerende virksomhed/borger), som skal sikre, at alle urene fraktioner frasorteres. 

Til planlægning af et nedrivningsprojekt kan dette skema benyttes som en hjælp til forregistrering af bygge- og anlægsaffald.

Bygherre skal således planlægge en nedrivning ved at opdele affaldet i tilstrækkeligt mange fraktioner, inden nedrivningsarbejdet påbegyndes.

Husk at anmelde bygge- og anlægsaffald og få foretaget miljøkortlægning senest 14 dage inden byggearbejdet påbegyndes.

Se også denne vejledning om byggeaffald.