Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genanvendelse af rent bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse af primære råstoffer, f.eks. til anlæg af veje.

For at mindske brugen af primære råstoffer (sand, sten, grus m.v.) er det hensigtsmæssigt at genanvende bygge- og anlægsaffald, f.eks. til anlæg af veje. 

Det er den, som anvender byggeaffaldet, der har ansvaret for, at det er sorteret og uforurenet, det vil sige bygherren eller dennes entreprenør/håndværker. 

Genanvendelse kan ske uden tilladelse af følgende rene fraktioner:

  • Natursten, f.eks. granit og flint.

  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten).

  • Beton.

  • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

- under forudsætning af:

  • Affaldet er uforurenet, og det vil sige: Det skal med høj grad af sikkerhed kunne lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

  • Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. PCB-fugemasse.

  • Affaldet er forarbejdet, det vil sige nedknust til passende fraktioner.

  • Affaldet benyttes som erstatning for primære råstoffer.