Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Den daglige drift

De grønne områder og parker holdes fri for henkastet affald.

Tømning af affaldsstativer

Vi har opstillet affaldsstativer de steder, hvor folk ofte er samlet eller hvor vi over en længere periode har oplevet massiv mængde af henkastet affald.

På stranden

Kravene til affaldsstativerne er, at de ikke må være fyldte og medføre lugtgener. Intervallerne mellem tømningerne falder, efterhånden som sommersæsonen nærmer sig. Der findes affaldsstativer permanent på alle strande.

Fra 1. maj til 1. oktober opsættes ekstra stativer på Grenaa, Lystrup og Fjellerup strande. Der fjernes større løst affald med håndmand.

I byen

Affaldsspandene må ikke være fyldte og medføre lugtgener, løst affald opsamles ved tømning af affaldskurv. Affaldskurve tømmes minimum en gang hver anden uge, nogle hver uge.

F.eks. tømmes der affaldskurve i Auning, Allingåbro, Ørsted, Vivild, Glesborg, Fjellerup, Bønnerup og i Udby Havn i perioden d. 1/4 – 15/6 hver uge, mandag og fredag, og i perioden d. 16/6 - 15/8, alle hverdage.

I juli 2015 er der på forsøgsbasis startet fejning af gågaderne i Grenaa, fra vandrende til vandrende, alle ugens dage undtagen mandag, efter gentagende klager over affald fra nattelivet og madudsalgssteder; fra d. 15/8 bliver der kun fejet efter behov.

Affald og måger

Antallet af måger i byerne stiger år for år til gene for beboere i byen. Mågerne støjer, når de beskytter deres unger, og de roder i vores affald for at finde føde.

For at forhindre mågerne i at bosætte sig i byen skal deres fødegrundlag mindskes. Derfor opfordrer vi til, at man ikke smider affald eller direkte fodrer mågerne.

Det er vigtigt at påpege, at problemet med mågerne ikke er kommunens ansvar, og at kommunen ikke foretager hverken en direkte eller forebyggende indsats, når det gælder privat ejendom.