Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Affald

Affaldshåndtering i Norddjurs Kommune.

I Norddjurs Kommune er det det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S, der varetager den daglige drift og håndtering af kommunens affald og genbrug.

Derfor er det Reno Djurs I/S, du skal henvende dig til, hvis du har konkrete spørgsmål i forbindelse med tømning af din skraldespand og affaldsgebyrer eller måske ønsker at søge om fritagelse eller ændringer af tømningsordningen.

Hvis du har olie-, malings- eller kemikalierester fra din private husholdning, kan du aflevere dem på din lokale genbrugsstation. I mange tilfælde kan du også aflevere resterne der, hvor du oprindeligt købte dem.

Udlægning af affaldsfraktioner udover de ovennævnte kræver særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. 

I emne-siderne nedenfor står der beskrevet, hvem der kan kontaktes i forbindelse med spørgsmål.