Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklingspulje

Puljen støtter nyskabende og inspirerende udviklingsprojekter.

Formål og ansøgerkreds:

Midlernes formål er at yde støtte til eller medfinansiering af nyskabende og inspirerende udviklingsprojekter som understøtter Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi, politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område. Fremme nye samarbejder mellem bysamfund, foreninger, kommunale- og selvejende institutioner og /eller erhvervsliv.

Kriterier og principper for tildeling: 

  • Fremme nye samarbejder mellem bysamfund, foreninger, kommunale- og selvejende institutioner og/eller erhvervsliv. 
  • Projekterne skal være nyskabende og tilføje værdi, så et områdes attraktivitet for borgere og gæster øges.
  • Midlerne gives ikke til enkeltpersoner eller virksomheder.
  • Midlerne anvendes i hovedreglen til at medfinansiere udviklingsprojekter, som har opnået eksternt tilskud, hvor der er krav om medfinansiering. Det gælder statslige midler, EU-projekter, LAG-projekter, regionale projekter o.lign.

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

  • Drift
  • Inventar
  • Bygningsændringer
  • Rejser
  • Allerede påbegyndte eller afholdte projekter
  • Virksomheder eller enkeltpersoner 

Ansøgningsfrist:

Løbende