Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklingspulje

Læs mere om udviklingspuljen.

Formål og ansøgerkreds:

Midlernes formål er at yde støtte til eller medfinansiering af nyskabende og inspirerende udviklingsprojekter som understøtter Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi, politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område. Fremme nye samarbejder mellem bysamfund, foreninger, kommunale- og selvejende institutioner og /eller erhvervsliv.  

Kriterier og principper for tildeling: 

  • Projekterne skal fremme nye samarbejder mellem bysamfund, foreninger, kommunale- og selvejende institutioner og/eller erhvervsliv. 
  • Projekterne skal være nyskabende og tilføje værdi, så et områdes attraktivitet for borgere og gæster øges.
  • Midlerne anvendes i hovedreglen til at medfinansiere udviklingsprojekter, som har opnået eksternt tilskud, hvor der er krav om medfinansiering. Det gælder statslige midler, EU-projekter, LAG-projekter, regionale projekter o.lign.

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

  • Drift
  • Inventar
  • Bygningsændringer
  • Rejser
  • Allerede påbegyndte eller afholdte projekter
  • Virksomheder eller enkeltpersoner 

Puljens størrelse 

2022: 872.000 kr.

Ansøgning og behandling:

Puljen udmøntes af Kultur- og fritidsudvalget.

Ansøgninger behandles løbende, og der kan forventes svartid op til 2 måneder, da ansøgningen skal behandles politisk.

Udfyld ansøgningsskema

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år som tilsagn er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Udfyld evaluerings-og regnskabsskema