Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Strategisk pulje til Idrætshaller

Puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering til projekter, investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer, der tilgodeser en mere fleksibel brug.

Formål og ansøgerkreds

Puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering til projekter, investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer, der tilgodeser en mere fleksibel brug. 

Ansøgere er kommunale haller, der har anviste foreninger, selvejende eller foreningsdrevne haller, lokaler og klubfaciliteter.

Kriterier og principper for tildeling

Investeringer eller bygningsmæssige ændringer der tilgodeser en mere fleksibel brug

  • Øget tilgængelighed herunder selvbetjening
  • Forlængelse af sæson - udvikling af facilitetsdele, fx klubhuse, så de kan benyttes om vinteren
  • Byggeri eller indretning til flere brugergrupper eller imødekommelse af nye tendenser
  • Tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette, fx lette tilgængelighed
  • Nedrivning af utidssvarende faciliteter
  • Delvis finansiering via ikke kommunale midler vil blive vægtet positivt i den samlede vurdering af projektet.

Der skal søges om minimum 0,050 mio. kr.

Fra puljen kan der administrativt anvendes op til 0,250 mio. kr. årligt, og der kan udmøntes til projekter op til 0,05 mio. kr. til faciliteter, der ikke modtager faste driftstilskud efter samme retningslinjer.

Som hovedregel ydes der ikke støtte til

  • Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles støtte fra puljen.

Puljens størrelse

2022: 2.000.000 kr.

Ansøgning og behandling

Puljen udmøntes af Kultur- og fritidsudvalget.

Ansøgninger behandles løbende.

Udfyld ansøgningsskema

Evaluering og regnskab

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år som tilsagn er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Udfyld evaluerings-og regnskabsskema