Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Renoveringspuljen 2018

Indkaldelse af renoveringsprojekter 2018

Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. på kommunens budget til renoveringsprojekter til selvejende haller og idrætsanlæg, samt klubhuse og andre private idrætsanlæg ejet af foreninger.
Private anlæg, hvor foreninger sidder til leje støttes ikke.

Der er ansøgningsfrist mandag 27. november 2017.

Efter denne dato vil indsendte projekter ikke indgå i prioriteringen.

Ansøgningen sendes til fritid@norddjurs.dk, hvorfra I vil modtage en bekræftelse snarest herefter.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • hvilken facilitet ansøgningen vedrører
 • beskrivelse og begrundelse for renoveringsprojektet
 • budget eller overslag/tilbud på arbejdet – gerne medsendt konkret tilbud på arbejdet
 • kontaktperson (tlf. nr. og email)
 • evt. hvornår arbejdet ønskes udført

Der skal ikke benyttes særligt skema.

Det er muligt at indsende flere relevante projektansøgninger, under hensyntagen til puljens størrelse. Hvis der indsendes flere projekter bedes prioriteringen af disse fremgå.

Miljø- og kulturforvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen og fra Norddjurs Idrætsråd. Arbejdsgruppen vil besigtige de faciliteter, der har indsendt ansøgninger, hvor det skønnes relevant for at kunne prioritere det indsendte projekt. Umiddelbart efter besigtigelsen vil arbejdsgruppen foretage en prioritering af projekterne med indstilling til politisk behandling. 

Følgende parametre vil indgå i prioriteringen af indsendte projekter:

 • nødvendige tiltag af hensyn af sikkerhedsmæssige årsager
 • nødvendige tiltag i forhold til facilitetens drift
 • tiltag af energibesparende hensyn
 • tiltag af effektiviserende/fleksible årsager
 • frivilligt arbejde, og evt. supplerende fundraising
 • Tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette
 • evt. tidligere tilsagn fra puljen

Kultur- og udviklingsudvalget forventes at behandle prioriteringen af indsendte ansøgninger i januar 2018, hvorefter prioriteringen sendes i høring hos Idrætsrådet, Fritidsrådet, Handicaprådet samt Ældrerådet. Efter høringsperioden behandles prioriteringen af kultur- og udviklingsudvalget, økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen. Indsendte projekter vil kunne forvente tilsagn eller i maj 2018.

Herefter vil projekterne blive udmøntet med hjælp fra kommunens bygningsingeniør, Steen Hougaard Andersen.

Er der spørgsmål i forbindelse med ansøgninger kan de rettes til Fritidskonsulent Kia Skov Rosenbrock på tlf. 89 59 40 86 eller på mail.