Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kunst- og kulturpulje

Kunst- og kulturpuljen støtter nyskabende, kulturelle aktiviteter i Norddjurs Kommune.

Formål og ansøgerkreds

Puljen støtter nyskabende, kulturelle aktiviteter. Puljen har til formål at fremme aktiviteter, der tager udgangspunkt i den gældende kunst- og kulturpolitik, og de handlinger, der er vedtaget for det pågældende år.

Alle med ideer til kulturelle projekter eller arrangementer, organisationer, selvorganiserede grupper, foreninger, samt institutioner, der hører under KFU’s område.

Som hovedregel stilles der krav til institutioner, der ikke hører under KFU’s område, om at projektet / arrangementet rækker udover institutionens kerneydelse, samt at institutionen skal kunne redegøre for tværgående samarbejde med foreninger, der hører under KFU’s område.

Kriterier og principper for tildeling:

  • Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud til projekter som understøtter politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område.
  • Arrangementet skal afholdes i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale arrangementer/ projekter i særlige tilfælde støttes.
  • Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i ét år.
  • Medfinansiering fra andre parter er en fordel men intet krav.
  • Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

  • Drift, inventar, bygningsændringer eller rejser
  • Køb af forplejning
  • Allerede påbegyndte eller afholdte arrangementer / projekter
  • Virksomheder eller enkeltpersoner
  • Produktion af større udgivelser af bøger, tidsskrifter, film, musikindspilninger, hjemmesider o.l.

Puljens størrelse:

2022: 300.000 kr. 

Ansøgning og behandling:

Ansøgningsfrist for projekter i 2022: 1. november 2021

Evt. restmidler kan efterfølgende ansøges løbende

Puljen udmøntes af forvaltningen.

Ansøgningerne forventes færdigbehandlet i december og umiddelbart herefter vil der blive afsendt et svar på ansøgningen.

Udfyld ansøgningsskema 

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af 2022.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Udfyld evaluerings-og regnskabsskema