Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Idræts- og fritidspulje

Der ydes støtte til nyskabende aktiviteter indenfor folkeoplysningen, der kan være med til at inspirere organiserede og selvorganiserede grupper såvel som enkelte personer.

Formål og ansøgerkreds

Der ydes støtte til nyskabende aktiviteter indenfor folkeoplysningen, der kan være med til at inspirere organiserede og selvorganiserede grupper såvel som enkelte personer.

De nyskabende aktiviteter kan være videreudvikling af eksisterende tilbud eller helt nye tiltag.

Puljen har til formål at fremme aktiviteter, der tager udgangspunkt i den gældende idræts- og fritidspolitik, og de handlinger, der er vedtaget for det pågældende år

 

Kriterier og principper for tildeling

 • Projektet skal have et folkeoplysende sigte
 • Projektet skal være offentlig tilgængelig – ikke kun for foreningens medlemmer
 • Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud til projekter som understøtter politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område
 • Projekter for børn og unge vægtes højt
 • Projekter med element af tværgående samarbejde vægtes højt
 • Arrangementet skal gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale projekter i særlige tilfælde støttes
 • Der lægges vægt på engagement og frivilligt arbejde
 • Ansøgninger som ikke opfylder tilskudsprincipperne afvises administrativt uden høring
 • Som hovedregel ydes der kun støtte til et projekt i et år

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

 • Køb af forplejning
 • Inventar, bygningsændringer eller rejser
 • Rekvisitter, medmindre det er en forudsætning for opstart af ny aktivitetsform
 • Allerede påbegyndte aktiviteter
 • Virksomheder
 • Projekter der ikke involverer frivillige foreninger og institutioner inden for kultur, biblioteker og fritid. 

Puljens størrelse:

2022: 225.000 kr. 

Ansøgning og behandling:

Norddjurs Fritidsråd har høringsret på indkomne ansøgninger.

Ansøgninger for projekter i 2022 behandles løbende. 

Udfyld ansøgningsskema

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af 2022.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Udfyld evaluerings-og regnskabsskema