Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bevæg dig for livet pulje

Læs mere om puljen for Bevæg dig for livet.

Formål 

Puljen er oprettet med det formål, at give mulighed for, at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som bidrager til målsætningen om 1.100 flere motionsaktive.

Midlerne fra puljen skal skabe rum til udvikling. Det skal være initiativer, som støtter op om DIF, DGI og Norddjurs Kommunes Bevæg dig for livet vision, om at få flere til at bevæge sig samt 500 flere ind i foreningslivet inden udgangen af 2024.

Hvem kan søge

 • Godkendte folkeoplysende foreninger
 • Registrerede foreninger
 • Selvorganiserede grupper (i samarbejde med forening/institution)
 • Private aktører (i samarbejde med forening/institution)
 • Kommunale institutioner og centre
 • Frivilligt socialt arbejde

Hvad kan der søges midler til

 • Nye initiativer, udviklingsarbejde og aktiviteter, som bidrager til målsætningen om flere bevægelsesaktive.
 • Nye initiativer, udviklingsarbejde og aktiviteter til målgrupperne børn og unge samt +60 årige inden for områderne sundhed, foreningsudvikling samt rum og rammer.
 • Aktiviteter der støtter bevægelse for motionsuvante og inaktive.
 • Aktiviteter der støtter deltagelse i bevægelsestilbud for målgrupper uden for forenings- og samfundsfællesskab.
 • Aktiviteter der støtter foreningernes betydning i lokalområdet.
 • Trænerløn/instruktørhonorar der hænger sammen med Bevæg dig for livet projekt.

Hvad kan der ikke søges midler til

 • Afholdte aktiviteter
 • Faste driftsmæssige udgifter, såsom spillertøj og indkøb af standardrekvisitter
 • Rejser og sociale udflugter
 • Aktiviteter med kommercielt sigte
 • Forplejning til deltagere
 • Drift, byggeri og renovering

Puljens størrelse

2022: 300.000 kr.

Ansøgning og behandling

Der er løbende ansøgning på puljen. Ansøgninger behandles administrativt af Bevæg dig for livet-projektleder, og forventet svartid er to uger.

Der kan søges op til kr. 25.000 per projekt.

Ansøgninger kan godkendes til fuld bevilling, delvis bevilling eller afslås. Ansøger er derfor ikke garanteret at få bevilliget det fulde ansøgte beløb.

Udfyld ansøgningsskema

 

Evaluering og regnskab

Ansøger skal evaluere projektets forløb og resultat i et særligt evalueringsskema, der fremsendes når projektet er afsluttet.

Det bevilgede tilskud udbetales, når projektet er afsluttet, og en opgørelse over projektets udgifter og indtægter er indsendt til Bevæg dig for livet-projektlederen.

Ved støtte under 5.000 kr. skal der ikke indsendes bilag. Stikprøvekontrol vil forekomme.

Ved støtte over 5.000 kr. skal bilag indsendes senest to måneder efter projektet er afholdt.