Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arvepulje - pulje rettet mod børn og unge

Puljen støtter idéer til kulturelle projekter eller arrangementer rettet mod børn og unge.

Hvem kan søge:

Alle med ideer til kulturelle projekter eller arrangementer, organisationer, selvorganiserede grupper, foreninger, samt institutioner.

Kriterier for tildeling:

  • Midlerne skal benyttes til almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende formål.
  • Projekter skal udføres af eller involvere børn og/eller unge.
  • Arven skal anvendes til glæde for børn og unge i Grenaa. 

Principper for tildeling:

  • Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og /eller direkte tilskud til projekter.
  • Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i ét år. 
  • Medfinansiering fra andre parter er en fordel, men intet krav.
  • Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige

Puljens størrelse

246.723 kr.

Midlerne udmøntes til der ikke er flere midler.   

Ansøgning og behandling:

Forvaltningen kan løbende udmønte beløb op til 10.000 kr. Ansøgninger om tilskud på over 10.000 kr. prioriteres af Arvepuljens følgegruppe og behandles endeligt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Denne pulje har løbende ansøgning.

Udfyld ansøgningsskema 

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år som tilsagn er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Udfyld evaluerings-og regnskabsskema