Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arvepulje - pulje rettet mod børn og unge

Puljen støtter idéer til kulturelle projekter eller arrangementer.

Puljen støtter idéer til kulturelle projekter eller arrangementer.

Hvem kan søge:

Alle med ideer til kulturelle projekter eller arrangementer, organisationer, selvorganiserede grupper, foreninger, samt institutioner.

Kriterier for tildeling:

• Midlerne skal benyttes til almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende formål.
• Projekter skal udføres af eller involvere børn og/eller unge.

Principper for tildeling:

• Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og /eller direkte tilskud til projekter.
• Arrangementer/projekter skal afholdes i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale
  arrangementer/projekter støttes i særlige tilfælde.
• Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i ét år. 
• Medfinansiering fra andre parter er en fordel, men intet krav.
• Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgæn-gelige
• Forvaltningen kan udmønte beløb op til 10.000 kr. løbende.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen er som udgangspunkt 1. november og 1. marts, og midlerne udmøntes, til der ikke er flere midler.

For projekter i 2020: Ansøgningsfristen 1. november 2019 er rykket til 31. december 2019.