Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kunst- og kulturstrategi

Kunst- og kulturstrategien sætter retningen for en mangfoldig kunst- og kulturudvikling i Norddjurs Kommune.

Den tidligere kulturpolitik udløb ved udgangen af 2020, og der er nu ved at blive udarbejdet en ny kunst- og kulturstrategi. Strategien er del af en større samlet politik; kultur-, fritids, turisme- og landdistriktspolitik.

Politikken og de fem tilhørende strategier er i høring i perioden 18. december 2020 til 15. februar 2021, hvorefter de skal til endelig politisk godkendelse.