Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Egnsarkiver

I Norddjurs Kommune er der et kommunalt egnsarkiv i Grenaa og tre foreningsdrevne lokalarkiver.

Grenaa Egnsarkiv

Fungerer som lokalhistorisk arkiv for Norddjurs Kommune.

Det betyder, at arkivet opbevarer materiale af privat proveniens (fra foreninger, virksomheder, privatpersoner mv.) samt materiale fra kommunale myndigheder og institutioner i det område, der blev dækket af den daværende Grenaa Kommune.

Alt opbevaret materiale registreres på edb.

Nørre Djurs Egnsarkiv (foreningsdrevet)

Beliggende i Gjerrild på adressen:

Stokkebro 83, Gjerrild, 8500 Grenaa

Kontaktoplysninger telefon: 86 38 44 01 eller nrdjursegnsarkiv@live.dk

Nørre Djurs Egnsarkiv har ingen hjemmeside.

Arkivsamvirke

Arkiverne har dannet Arkivsamvirket for Norddjurs Kommune.

Formand for samvirket er Ejvind Nielsen, - telefon 29 92 52 14