Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs Fritidsråd

Norddjurs Fritidsråd fungerer som sparringspartner og hørings organ i sager på det folkeoplysende område.

Rådet har siden foråret 2012 afløst det tidligere folkeoplysningsudvalg.

Fritidsrådet består af 7 repræsentanter fordelt på følgende områder:

  • 2 repræsentanter fra idrætsforeningerne

  • 2 repræsentanter fra aftenskoleområdet

  • 1 repræsentant fra spejdervirket

  • 1 repræsentant fra kulturområdet

  • 1 repræsentant fra unge

Fritidsrådet mødes ca. 4 gange om året, hvor forskellige typer af sager bliver behandlet.

Der vil typisk være et tema for mødets dagsorden.