Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilskud

Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning.

Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens afholdte lønudgifter i året forud for tilskudsåret samt forventet aktivitet for tilskudsåret.

Det beløb, der er afsat på budgettet til formålet, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Til nye aftenskoler afsættes forlods en pulje.

Bevilgede tilskud udbetales kvartalsvis forud i 4 lige store rater.