Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Supplerende tilskud

I forbindelse med regnskabsafslutning skal ikke forbrugt tilskudstilsagn tilbagebetales.

Er der tilskud der tilbagebetales indgår disse i rammen til folkeoplysende voksenundervisning i indeværende år. Udgør det tilbagebetalte beløb mere end 5.000 kr. gives der mulighed for, at der kan ansøges om et supplerende tilskud.

Er beløbet mindre end 5.000 kr. overføres det tilbagebetalte beløb til fordeling i det efterfølgende år.

Tilskuddet ydes på grundlag af aftenskolens forventede lønudgifter / aktivitet i indeværende år.

Det beløb, der er afsat til supplerende tilskud, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger.

Ansøgningsfrist: Det bevilgede tilskud udbetales i løbet af oktober måned.