Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokaler

Som hovedregel ydes der ikke tilskud til lokaler, idet det forudsættes, at der kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed.

Kultur- og udviklingsafdelingen kan dog dispensere fra de generelle regler.

I de tilfælde, hvor der dispenseres, ydes tilskud på 75 % af udgiften til lokaleleje.

Denne dispensation skal være givet inden aktiviteten iværksættes.