Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøgningsfrist/regnskabsaflæggelse for tilskud

Ansøgning om tilskud indgives til Kultur- og udviklingsafdelingen.

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgning om tilskud til kommende års undervisningsvirksomhed er 15. oktober.

Ansøgning om supplerende tilskud indgives til Kultur- og udviklingsafdelingen.

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgning er 1. juni.

Regnskab for foregående år indsendes inden udgangen af marts måned efter regnskabsårets udløb.