Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokaletilskud

Der kan ydes tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger til egne og lejede lokaler.

Hvem kan søge?

Der kan ydes tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger til egne og lejede lokaler.

Hvad kan der ydes tilskud til?

Retningslinjer Lokaletilskud

Oversigt kan åbnes her: Retningslinjer lokaletilskud

Besluttet af Kultur- og fritidsudvalget den 16. september 2019.

Tilskuddet ydes med op til 75 % af udgifterne. For foreninger ydes tilskuddet forholdsmæssigt til den del af foreningens medlemmer, der er under 25 år. 

Der ydes max tilskud til det antal timer, som lokalet har været benyttet til foreningens folkeoplysende aktiviteter .

Norddjurs Kommune er ikke forpligtet til at yde tilskud til følgende:
- Nye foreninger
- Nye lokaler
- Udvidet aktivitet
- Ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler.

Hvordan søges lokaletilskuddet?

Ansøgning foregår via hjemmesiden Aktiv Norddjurs.

Tilskuddet udbetales efter ansøgningsfristen.

Der kan kun søges én gang årligt.

Ansøgningsfrist: 1. april

Ikke godkendte foreninger, grupper eller den enkelte borger kan søge om leje af lokaler direkte hos den administrerende enhed.