Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gebyrordningen

For at indtræde i gebyrordningen er det en forudsætning, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening i Norddjurs Kommune.

Foreningen skal være medlem af gebyrordningen for at kunne modtage aktivitets- og lokaletilskud. Gebyrordningen fungerer i sin enkelthed på den måde, at foreningen skal betale et gebyr til kommunen, som bliver modregnet den tildelte forenings aktivitets- og lokaletilskud.

Hensigten med gebyrordningen er, at alle foreninger er ligestillet med hensyn til at anvende idrætsfaciliteter, da nogle faciliteter er dyrere, for kommunen at drifte pr. time, end andre. Det betyder, at der via gebyrordningen udlignes for prisforskelle pr. time, da foreninger oplever at betale samme takst pr. medlem.

Gebyrordningen betyder, at de foreninger, som vælger at være med i ordningen betaler en afgift pr. bruger, som er differentieret alt efter, hvilken facilitet, der anvendes. Til gengæld får foreningerne stillet faciliteter til rådighed efter indsendelse af ønsker til antal timer pr. facilitet. Norddjurs Idrætsråd foretager herefter en fordeling af haltimer til foreninger. Forvaltningen fordeler øvrige lokaler.

Følgende takster er i 2022 gældende for hver kategori:

  • Kategori 1. Brugere af idrætshaller, fodbold ude og inde samme år: (Pris 222 kr. pr. medlem pr. år)
  • Kategori 2. Brugere af svømmehaller (Pris 446 kr. pr. medlem pr. år)
  • Kategori 3. Brugere af udendørsanlæg (fodbold kun ude), atletik, spinning, fitness, tennis, sale og skoler (Pris 112 kr. pr. medlem pr. år)
  • Kategori 4. Brugere af øvrige rum, naturen, golf og cross (Pris 77 kr. pr. medlem pr. år)

NYT vedr. gebyrordningen - kat. 4:
I henhold til budgetaftalen 2022-2025 vedtaget i kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2021 fremgår det, at der afsættes yderligere 0,3 mio. kr. årligt til idræts- og fritidspuljen til eksempelvis afskaffelse af gebyr til naturaktiviteter (kat. 4).
Den endelige beslutning om afskaffelse af gebyr til naturaktiviteter (kat. 4) besluttes i kultur- og fritidsudvalget den 24. januar 2022.

Da behandling af afskaffelse af gebyr til naturaktiviteter kat. 4 først bliver behandlet i kultur- og fritidsudvalget den 24. januar 2022, skal foretages indberetning til kat. 4 som I plejer.

Beslutter kultur- og fritidsudvalget den 24. januar 2022 at afskaffe gebyr til naturaktiviteter (kat. 4) med virkning fra 1.1.2022, vil der således ikke blive opkrævet gebyr for kat. 4 for 2022 og fremover.

Gebyrordningen ansøges sammen med aktivitetstilskud på https://aktiv.norddjurs.dk/