Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gebyrordningen

For at indtræde i gebyrordningen er det en forudsætning, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening i Norddjurs Kommune.

Foreningen skal være medlem af gebyrordningen for at kunne modtage aktivitets- og lokaletilskud. Gebyrordningen fungerer i sin enkelthed på den måde, at foreningen skal betale et gebyr til kommunen, som bliver modregnet den tildelte forenings aktivitets- og lokaletilskud.

Hensigten med gebyrordningen er, at alle foreninger er ligestillet med hensyn til at anvende idrætsfaciliteter, da nogle faciliteter er dyrere, for kommunen at drifte pr. time, end andre. Det betyder, at der via gebyrordningen udlignes for prisforskelle pr. time, da foreninger oplever at betale samme takst pr. medlem.

Gebyrordningen betyder, at de foreninger, som vælger at være med i ordningen betaler en afgift pr. bruger, som er differentieret alt efter, hvilken facilitet, der anvendes. Til gengæld får foreningerne stillet faciliteter til rådighed efter indsendelse af ønsker til antal timer pr. facilitet. Norddjurs Idrætsråd foretager herefter en fordeling af haltimer til foreninger. Forvaltningen fordeler øvrige lokaler.

Følgende takster er i 2020 gældende for hver kategori:

  • Kategori 1. Brugere af idrætshaller, fodbold ude og inde samme år: (Pris 215 kr. pr. medlem pr. år)
  • Kategori 2. Brugere af svømmehaller (Pris 431 kr. pr. medlem pr. år)
  • Kategori 3. Brugere af udendørsanlæg (fodbold kun ude), atletik, spinning, fitness, tennis, sale og skoler (Pris 108 kr. pr. medlem pr. år)
  • Kategori 4. Brugere af øvrige rum, naturen, golf og cross (Pris 72 kr. pr. medlem pr. år)

Gebyrordningen ansøges sammen med aktivitetstilskud på https://aktiv.norddjurs.dk/