Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Aktivitetstilskud

Hvem kan søge?

Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Norddjurs Kommune som er medlem af gebyrordningen.

Der ydes aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, som er aktivt medlem af foreningen og derved betaler kontingent.

Tilskuddet udgør max. kr. 163,00 pr. medlem pr. år. Såfremt kontingentet er lavere end dette, er det kontingentet, der afgør tilskuddets størrelse.

Hvordan søges aktivitetstilskuddet?

Der ansøges på ansøgningsskema, som kan rekvireres på mail til fritid@norddjurs.dk

Tilskuddet udbetales umiddelbart efter indsendelsen.

Aktivitetstilskud kan søges én gang årligt.

Ansøgningsfrist: 1. februar.