Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Godkendelse som folkeoplysende forening

For at modtage kommunalt tilskud til foreningsaktiviteter eller få anvist kommunale lokaler er det nødvendigt at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Efter den stiftende generalforsamling i jeres forening, hvor forslag til nye vedtægter bliver godkendt af de fremmødte, sender I de nye vedtægter, samt referat af generalforsamlingen ind til kultur og fritid.

Herefter vil I få besked om godkendelse.

Vedtægter og referat sendes til fritid@norddjurs.dk.

Foreningen kan først godkendes som folkeoplysende forening, når følgende krav er overholdt:

En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx idrætsforeninger eller spejdere), skal:
1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne,
2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven,
3. have en bestyrelse,
4. være demokratisk opbygget,
5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,
6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål,
7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og
8. have en virksomhed, der er alminnyttig og kontinuerlig. (Folkeoplysningsloven § 4, stk. 3)

Lever foreningen op til ovenstående krav, kan der søges om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Norddjurs Kommune ved at indsende følgende på nedenstående formular:

1. Begrundelse for ønsket om godkendelse i forhold til Folkeoplysningsloven (ovenstående krav)
2. Foreningens vedtægter samt evt. stiftelsesdokument (se forslag til vedtægter nederst på siden)
3. Referat fra seneste generalforsamling
4. Skema om foreningsoplysninger samt program for planlagte eller afholdte aktiviteter
5. Erklæring om indhentelse af børneattest (Ingen erklæring = intet tilskud)
6. Foreningens CVR-nummer
7. Oplysninger på formand og kasserer til foreningsregister.

Få hjælp til at lave vedtægter for jeres forening - prøv Vedtægtsgeneratoren.