Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bevæg dig for livet

Flere borgere i bevægelse i Norddjurs

Kommuneaftalen ”Bevæg dig for livet” er et nyt samarbejde mellem Norddjurs Kommune, DGI og Danmarks Idrætsforbund. Den 25. september blev aftalen formelt underskrevet i forbindelse med kultur-og fritidskonferencen i Nørre Djurs Hallen i Glesborg på Djursland.

Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i juni 2019 at indgå en 5-årig aftale med DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om organisationernes fælles vision: At gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation i 2025.

Resultatet er den nye kommuneaftale ”Bevæg dig for livet”, som skal skabe gode muligheder for bevægelse for alle borgere i dagtilbud, skoler, på arbejdspladser og i fritiden. Målet med kommuneaftalen er at få flere idrætsaktive borgere i Norddjurs Kommune. Der er et særligt fokus på bevægelse for børn og unge samt seniorer, og målene er også at motivere inaktive borgere til at blive mere idrætsaktive, samt øge antallet af borgere, der dyrker foreningsidræt og anden motion i fritiden.

Med aftalen forpligtiger Norddjurs Kommune sig til at sætte gang i en række initiativer, der skal bidrage til at realisere visionen.

Se indholdet af aftalen

På konferencen blev aftalen officielt underskrevet af fra venstre kommunaldirektør Christian Bertelsen, borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune samt af Dan Skjerning, medlem af DGI’s hovedbestyrelse, Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland samt Christian Pedersen, medlem af DIFs hovedbestyrelse,

Gruppebillede Med Aftalen