Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bevæg dig for livet pulje

Få flere i bevægelse.

FORMÅL 

Puljen er oprettet med det formål at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som bidrager til målsætningen om 1.100 flere motionsaktive.

Midlerne fra puljen skal skabe rum til udvikling. Det skal være initiativer, som støtter op om DIF, DGI og Norddjurs Kommunes Bevæg dig for livet vision, om at få flere til at bevæge sig samt 500 flere ind i foreningslivet inden udgangen af 2024.

HVEM KAN SØGE

 • Godkendte folkeoplysende foreninger

 • Registrerede foreninger

 • Selvorganiserede grupper

 • Private aktører

 • Kommunale institutioner og centre

 • Frivilligt socialt arbejde

HVAD KAN DER SØGES MIDLER TIL

 • Nye initiativer, udviklingsarbejde og aktiviteter, som bidrager til målsætningen om flere bevægelsesaktive.

 • Nye initiativer, udviklingsarbejde og aktiviteter til målgrupperne børn og unge samt +60 årige inden for områderne:

     • Sundhed
     • Rum og rammer
     • Foreningsudvikling

 • Aktiviteter der støtter bevægelse for motionsuvante og inaktive.

 • Aktiviteter der støtter deltagelse i bevægelsestilbud for målgrupper uden for forenings- og samfundsfællesskab.

 • Aktiviteter der støtter foreningernes betydning i lokalområdet.

 • Trænerløn/instruktørhonorar der hænger sammen med Bevæg dig for livet projekt.

HVAD KAN DER IKKE SØGES MIDLER TIL

 • Afholdte aktiviteter

 • Faste driftsmæssige udgifter, såsom spillertøj og indkøb af standardrekvisitter

 • Rejser og sociale udflugter

 • Aktiviteter med kommercielt sigte

 • Forplejning og kørsel

 • Drift, byggeri og renovering

ANSØGNING OG GODKENDELSE

 • Ansøgning til Bevæg dig for livet projektleder

 • Løbende ansøgning

 • Ansøgninger behandles administrativt af Bevæg dig for livet projektleder

 • Der kan søges op til kr. 10.000 per projekt.

ANSØGNINGS- OG SVARFRIST

 • Ansøgninger kan godkendes til fuld bevilling, delvis bevilling eller afslås. Ansøger er derfor ikke garanteret at få bevilliget det fulde ansøgte beløb.

 • Ansøgninger behandles løbende, og forventet svartid er to uger.

EVALUERING OG REGNSKAB

 • Evaluering

Ansøger skal evaluere projektets forløb og resultat i evalueringsskemaet.

 • Støtte under 5.000 kr.

Hvis støtten er under 5.000 kr., skal der ikke indsendes regnskab. Vi foretager i stedet stikprøvekontrol.

 • Støtte over 5.000 kr.

Regnskab og bilag indsendes på mail senest to måneder efter projektet er afholdt.

Kontakt projektleder Kia Skov Rosenbrock på tlf. 21 37 55 98 eller mail ksr@norddjurs.dk.