Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opkvalificering

Kvalificeret arbejdskraft også i fremtiden.

Dygtige og opdaterede medarbejdere er en vigtig investering i den enkelte virksomhed. De er nemlig med til at ruste en virksomhed, så den konstant kan udvikle sin service og produkter.

Vi kan hjælpe jer med:

  • Vikar under uddannelse: Send dine medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. Vi hjælper med at tilrettelægge forløbet samt med at finde relevante vikarer.

  • Voksenlærling: Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år og få tilskud til lønnen. Brug ordningen og få en medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring, og som er klar til et større ansvar fra første dag.

  • Opkvalificering ved nye ansættelser: Din virksomhed kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som ansættes fra ledighed i ordinære stillinger.

  • Støtte til ansættelse af flygtninge: Ansæt og opkvalificer flygtninge i din virksomhed (fx via AMU-kurser), så de får kvalifikationer og kompetencer til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

 

Følg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40PxFind vej til de tre administrationsbygninger: