Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling er en ordning, hvor arbejdstiden i en virksomhed nedsættes i en begrænset periode.

Henvendelser i forbindelse med ovenstående til: jobcenter@norddjurs.dk

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til de omfattede medarbejdere.

For at gøre det nemmere at tilrettelægge en arbejdsfordeling er to af de gældende betingelser for, at medarbejdere, der er omfattet af en arbejdsfordeling, kan få dagpenge, blevet ændret.

For det første skal en arbejdsfordeling anmeldes til det lokale jobcenter senest samme dag, som den træder i kraft. Dermed fjernes det hidtidige krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes senest en uge før, den træder i kraft.

Hvis en arbejdsfordeling eller det samlede antal uger med arbejdsfordeling inden for 12 måneder varer ud over 13 uger, skal anmodning om godkendelse heraf sendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd senest 4 uger før udløbet af de 13 uger.

For det andet bliver det muligt at skifte mellem de forskellige muligheder for at tilrettelægge en arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det betyder fx, at det ved en arbejdsfordeling med mindst to dages ledighed i en uge bliver muligt at skifte efter en uge, og at det bliver muligt at skifte efter to uger ved en arbejdsfordeling med en uges arbejde efterfulgt af en uges ledighed.

Det er dog en betingelse, at skift til en anden type arbejdsfordeling sker i overensstemmelse med en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale.

 

Følg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40PxFind vej til de tre administrationsbygninger: