Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Uddannelse og førtidspension

Når du modtager førtidspension, må du gerne tage en uddannelse og deltage i kurser, højskoleophold eller lignende.

Betingelse og pligter

Kommunen har pligt til følge op på, om du fortsat opfylder betingelserne for at få førtidspension. Du har derfor pligt til at fortælle kommunen, hvis der er sket ændringer i dine forhold, som har betydning for førtidspensionen.

Kommunen foretager en konkret vurdering af, om din arbejdsevne er så væsentligt forbedret, at du er i stand til at forsørge dig selv. Kommunen kan f.eks. frakende dig din pension (tilkendt efter 1. januar 2003), hvis du har gennemført en egentlig kompetencegivende uddannelse, og dermed er i stand til at forsørge dig selv.

Revalidering i form af uddannelse

Førtidspensionister kan efter en konkret, individuel vurdering bevilges revalidering, der typisk består i en uddannelse. Måske har læge-  videnskaben fundet nye behandlingsmetoder, der har forbedret din arbejdsevne.

Det er jobcentret, der vurderer og beslutter, om du kan få bevilget revalidering, til hvad og hvor længe.

Jobplan, revalidering og arbejdsprøvning

Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler fra jobcentret udarbejde en jobplan. Jobplanen skal bl.a. beskrive, hvilken type arbejde du sigter mod og en tidsplan.

For at kunne afklare disse spørgsmål, skal du måske igennem en forrevalidering. Den indeholder som regel en såkaldt arbejdsprøvning, hvor du kan prøve dine kræfter, evner og muligheder af i forskellige arbejdsfunktioner.

En forrevalidering kan foregå på en arbejdsplads, men det kan også være et højskoleophold, hf-kurser, undervisning på 9.-10. klasses niveau, erhvervsintroducerende kurser mv.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du skrive til Jobcenter Norddjurs på jobcenter@norddjurs.dk.

 

Følg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40PxFind vej til de tre administrationsbygninger: