Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tandpleje

Børne- og ungdomstandpleje er et tilbud til alle børn og unge under 18 år.

Ved fødsel eller ved tilflytning til kommunen tilmeldes børn og unge automatisk til den kommunale tandpleje.

Du tilknyttes klinikken i det distrikt, hvor du bor. Du har mulighed for at vælge en anden klinik, såfremt du ønsker det.

Tandplejeteamet i Norddjurs Kommune består af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.

Se mere om tandplejens tilbud og kontaktoplysninger på tandplejens hjemmeside.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende tandpleje henvises til kvalitetsstandard for tandplejetilbud til børn og unge, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.