Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Studerende

Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune modtager sygeplejestuderende i 6. semester fra Sygeplejeskolen i Randers.

De studerende følges med sundhedsplejerskerne i ca. 14 dages praktik, hvor de observerer og deltager i mindre sundhedsplejerskehandlinger.

Desuden har Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune sundhedsplejerskestuderende i praktik af 3 måneders varighed.

Den sundhedsplejerskestuderende følges med sundhedsplejerskerne og har også selvstændige opgaver.

Sundhedsplejen har ikke praktikanter fra folkeskoler, seminarier o.l.