Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjemmebesøg

Alle familier med spædbørn tilbydes besøg i deres hjem af en sundhedsplejerske.

Familier med børn 1-6 år tilbydes besøg ved behov.

Familien og sundhedsplejersken aftaler, om besøg skal fortsætte efter barnet er fyldt 1 år.

Antallet af besøg afhænger af familiens behov.

Et besøg varer ca. 1 time. Sundhedsplejersken vil, afhængig af barnets alder:

  • Veje og måle barnet

  • Vurdere barnets udvikling sammen med jer

  • I kan tale om: barnets kost og pleje, udvikling, stimulation, helbred, sundhed og sygdom

  • I kan også tale om familiens trivsel eller andet, som I ønsker at tale med sundhedsplejersken om

Besøg kan genoptages, hvis der opstår behov herfor.

  • Forældre kan selv kontakte sundhedsplejersken

  • Læge eller hospitalsafdeling kan henvise til sundhedsplejersken

  • Socialrådgiver kan henvise til sundhedsplejersken

Sundhedsplejerskerne har ikke fast træffetid, men kan kontaktes på deres mobiltelefoner.

Der kan indtales en besked og sundhedsplejersken ringer tilbage.