Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialvejledere

Hjælp til praksis i skolerne.

Formålet med specialvejlederne er at opkvalificere skolens og hjemmets samarbejde om inklusion og specialundervisning.

Målgruppen er enkelte elever, grupper, klasser, teams og ledelse i SFO, almenskole og specialklasser.

Hvordan?

Specialvejlederne kan yde supervision, sparring og vejledning samt foretage observation.

Specialvejlederne kan deltage i undervisning med henblik på situeret læring.

Specialvejlederne kan indgå i både korte og længerevarende forløb efter behov.

Med hvilken tilgang?

Specialvejlederne arbejder med udgangspunkt i den gode historie og udviklingspotentialet hos det enkelte barn.

Der arbejdes med en systematisk, koordineret og dokumenteret tilgang. Der lægges vægt på samarbejde mellem elev, forældre, lærere, pædagoger og specialvejleder samt evt. tilknyttet psykolog.

Specialvejlederne har fokus på inkluderende læringsmiljøer. 

Spørgsmål til ordningen kan rettes til konstitueret leder Anna Sinnbeck på mobil 30 31 05 74.

Henvisninger sendes til indstillinger@norddjurs.dk

 

Har du et barn, der kan have brug for hjælp?

Barn Klikfinger

Som skole, institution eller underviser kan du i samarbejde med forældrene udfylde og indsende en indstilling til Trivsel og læring og specialpædagogisk gruppe.


Evaluering af specialvejledningen

Specialvejledere

Specialvejlederordningen er blevet evalueret.