Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udredning

Når nærmere undersøgelse er nødvendig

Når skoler og dagtilbud har arbejdet grundigt med en problematik gennem længere tid ofte med konsultativ bistand og rådgivning og vejledning fra Trivsel og Læring (PPR), kan der af og til være behov for, at Trivsel og læring (PPR) foretager en grundigere udredning af et barns vanskeligheder samt af pædagogikken og miljøet omkring barnet.

Udredningen kan foretages af en fysioterapeut, en tale-høre konsulent eller en psykolog, men vil oftest foregå i et tværfagligt samarbejde defineret af problemstillingen.

Udredningen foretages kun på baggrund af en indstilling til Trivsel og læring (PPR).

I særlige tilfælde visiterer Trivsel og læring (PPR) til andre instanser for yderligere udredning.

 

 

 

Har du et barn, der kan have brug for hjælp?

Barn Klikfinger

Som skole, institution eller underviser kan du i samarbejde med forældrene udfylde og indsende en indstilling til Trivsel og læring og specialpædagogisk gruppe.