Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Konsultativ bistand

Samtale kan forandre, og spørgsmål kan forstyrre.

Den konsultative samtale er en måde at drøfte problemstillinger med lærere og pædagoger, der knytter sig til de børn eller grupper af børn, de møder i deres arbejde.

Den konsultative bistand skal gennem struktureret samtale hjælpe personalet med at finde nye måder at håndtere vanskelige situationer på.

I en konsultation tages problemstillinger op, som læreren eller pædagogen ønsker at drøfte, blive klogere på og få inspiration til i forhold til medarbejderens egen faglighed, sit daglige virke og det pædagogiske miljø.

I en konsultativ samtale vil PPR-konsulenten lytte, stille spørgsmål, lede efter sammenhænge, styrker og udfordringer, udforske holdninger og foreslå andre veje at gå.

 

Har du et barn, der kan have brug for hjælp?

Barn Klikfinger

Som skole, institution eller underviser kan du i samarbejde med forældrene udfylde og indsende en indstilling til Trivsel og læring og specialpædagogisk gruppe.