Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fysioterapeuterne 0 - 6 år

Fysioterapeuterne i Trivsel og Læring (PPR) tilbyder rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale omkring børn i alderen 0-6 år.

Børnene skal på henvisningstidspunktet være under 5 år.

Vejledning, rådgivning og sparring tilbydes:

  • i forhold til at understøtte udvikling af inkluderende udviklings- og læringsmiljøer i dagtilbud
  •  i forhold til at understøtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns motoriske udvikling

  • når barnet formodes at have motoriske udfordringer

  • når barnet formodes at være udfordret i forhold til bearbejdning af sanseindtryk

Fysioterapeuterne prioriterer tidlig indsats, ud fra viden om, at tidlig indsats kan være langt mindre indgribende for barnet. Vi arbejder forebyggende ind i sagerne, så professionelle og forældre får redskaber og handlemuligheder til at støtte deres barn så tidligt i barnets liv som muligt.

For at indsatsen får de bedste kår for barnet, er det vigtigt at de professionelle og forældrene arbejder tæt sammen om en koordineret indsats for barnet.

Den fysioterapeutiske indsats koordineres med de øvrige faggrupper i Trivsel og Læring (PPR). Efter gældende regler samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere, herunder sundhedsplejen.

Fysioterapeuterne har udarbejdet nogle vejlednings pjecer som du kan se nedenfor.

Fysioterapeuterne har udarbejdet nogle pjecer, hvor du kan læse mere om emnerne

 

Har du et barn, der kan have brug for hjælp?

Barn Klikfinger

Som skole, institution eller underviser kan du i samarbejde med forældrene udfylde og indsende en indstilling til Trivsel og læring og specialpædagogisk gruppe.