Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Elever, der anbringes i Norddjurs Kommune

Procedure i forbindelse med etablering af undervisningstilbud til børn og unge (6-16 år) fra andre kommuner, som anbringes i Norddjurs Kommune.

I forbindelse med anbringelse af børn og unge i dagbehandlingstilbud i Norddjurs Kommune skal anbringende kommune, ifølge lovgivningen, underrette anbringelseskommunen forud for anbringelsen med henblik på at etablere en faglig dialog forud for visitationen til barnets kommende undervisningstilbud.

Dette skal foregå sideløbende med, og senest ved indskrivning af barnet/den unge på anbringelsesstedet. Undervisningstilbuddet skal således indgå i grundlaget for valg af opholdssted.

Som grundlag for vurdering af relevant undervisningstilbud henvises til følgende skema som bedes blive fremsendt sammen med barnets PPR journal til administrativ sagsbehandler Rikke Munk Mathiesen på mail rmr@norddjurs.dk eller på adressen Trivsel og læring (PPR), Torvet 3, 8500 Grenaa, Norddjurs Kommune.

 

Mistrivsel under corona?

Boern I Skole
Dit barn kan få hjælp hos Trivsel og Læring (PPR)

Frem mod sommerferien tilbyder Trivsel og Læring (PPR) ekstraordinært trivselsstøttende samtaler til skoleelever primært på mellemtrin og i overbygningen. 

Klik for at læse mere.

SPØRG PPR

Anonym rådgivning om børns udvikling.

Logo Test2

  • Få råd om børns udvikling på PPRs webrådgivning eller læs, hvad andre har spurgt om.

Har du et barn, der kan have brug for hjælp?

Barn Klikfinger

Som skole, institution eller underviser kan du i samarbejde med forældrene udfylde og indsende en indstilling til Trivsel og læring og specialpædagogisk gruppe.