Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Elever, der anbringes i Norddjurs Kommune

Procedure i forbindelse med etablering af undervisningstilbud til børn og unge (6-16 år) fra andre kommuner, som anbringes i Norddjurs Kommune.

I forbindelse med anbringelse af børn og unge i dagbehandlingstilbud i Norddjurs Kommune skal anbringende kommune, ifølge lovgivningen, underrette anbringelseskommunen forud for anbringelsen med henblik på at etablere en faglig dialog forud for visitationen til barnets kommende undervisningstilbud.

Dette skal foregå sideløbende med, og senest ved indskrivning af barnet/den unge på anbringelsesstedet. Undervisningstilbuddet skal således indgå i grundlaget for valg af opholdssted.

Som grundlag for vurdering af relevant undervisningstilbud henvises til følgende skema som bedes blive fremsendt sammen med barnets PPR journal til administrativ sagsbehandler Rikke Munk Mathiesen på mail rmr@norddjurs.dk eller på adressen Trivsel og læring (PPR), Torvet 3, 8500 Grenaa, Norddjurs Kommune.

 

Har du et barn, der kan have brug for hjælp?

Barn Klikfinger

Som skole, institution eller underviser kan du i samarbejde med forældrene udfylde og indsende en indstilling til Trivsel og læring og specialpædagogisk gruppe.