Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialpædagogisk gruppe

Hvad sker der, hvis mit barn har brug for støtte?

Specialpædagogisk gruppe understøtter det pædagogiske arbejde i kommunens daginstitutioner med børn som har et særligt behov for en ekstra indsats i en periode.

Det kan være børn med motoriske vanskeligheder, børn med en senere udvikling, børn med adfærdsproblemer, børn med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne samt børn med social og følelsesmæssige vanskeligheder. Specialpædagogiske vejledere arbejder med en systemisk, anerkendende og udforskende, ressource- og relationsorienteret tilgang.

Det betyder, at vi arbejder med at forstå mennesker (børn og personale) i lyset af deres handlinger, muligheder og begrænsninger i forhold til det miljø, som de er en del af. I daginstitutioner er alle børn og personaler med til at påvirke miljøet og de påvirkes også alle af miljøet.

Vi tænker derfor alle ind som vigtige medskabere af en inkluderende praksis hvor: Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager – og tør livet.

Den enkelte specialpædagogiske vejleder udfører sit daglige arbejde i en eller flere af kommunens dagtilbud. Vi har base, kontor – og mødelokaler i administrations bygningen i Glesborg.

Ansøgning

Når personalet i dagtilbud vurderer, at der er behov for en specialpædagogisk indsats, ansøger lederen om en indsats. Forældrene giver skriftlig samtykke.

Ansøgningsskema og SMTTE, hvor S og M er udfyldt, indsendes til indstillinger@norddjurs.dk.

Vi har tildelingsmøde til specialpædagogisk indsats den første tirsdag i hver måned.

Er der brug for yderligere eller uddybende oplysninger henvises til dokumentet "Specialpædagogisk enhed - støtte i dagtilbud på 0- 6 års området i Norddjurs Kommune".

 

Følg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40Px


Har du et barn, der kan have brug for hjælp?

Barn Klikfinger

Som skole, institution eller underviser kan du i samarbejde med forældrene udfylde og indsende en indstilling til Trivsel og læring og specialpædagogisk gruppe.