Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontaktperson for barn, ung eller familie

Støtte- og kontaktpersoner.

Norddjurs Kommune har et korps af støtte- og kontaktpersoner, der er organiseret under Forebyggelse og Tidlig Indsats (FTI).

Støtte- og kontaktperson bevilges i henhold til Serviceloven som en forebyggende foranstaltning. Forud for afklaringen af behovet for støtte har familierådgiveren undersøgt forholdene ved udarbejdelse af en undersøgelse.

Familierådgiveren beskriver behovet og omfanget og udarbejder i samarbejde med barnet/den unge og familien nogle konkrete arbejdspunkter, der formidles til UngNorddjurs. Opgaven varetages herefter en af de ansatte støtte- og kontaktpersoner.

Støtte- og kontaktkorpset retter sig mod børn og unge op til 18 år, der har problemer i forhold til eget liv og deres familier. Formålet med indsatsen er at forhindre, at en negativ udvikling eskalerer, få brudt negative mønstre og få skabt nye holdbare relationer og sammenhænge.

Et barn eller en ung tilknyttes en kontaktperson efter aftale med en familierådgiver.

Den Sociale Døgnvagt

Ungdomskonsulenterne varetager Norddjurs Kommunes sociale Døgnvagt.

Funktionen træder i kraft, når kommunen har lukket. Det vil sige efter kl.16.00 på hverdage, i alle weekender, på helligdage og på særlige lukkedage.

Det vil typisk være politiet, andre kommuner, sygehuse og sundhedsvæsnet samt andre kommunale institutioner, der benytter sig af den sociale døgnvagt.

Den sociale Døgnvagt kan kontaktes på tlf. 21 73 60 18

 

Følg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40Px


Har du et barn, der kan have brug for hjælp?

Barn Klikfinger

Som skole, institution eller underviser kan du i samarbejde med forældrene udfylde og indsende en indstilling til Trivsel og læring og specialpædagogisk gruppe.