Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn og unge, der anbringes i Norddjurs Kommune

Hvis I vil anbringe et barn i skolealderen i Norddjurs Kommune, så har vi brug for oplysninger for at finde det rigtige skoletilbud.

I forbindelse med anbringelse af børn og unge med særlige behov i Norddjurs Kommune skal anbringende kommune, ifølge lovgivningen, underrette anbringelseskommunen forud for anbringelsen med henblik på at etablere en faglig dialog forud for visitationen til barnets kommende undervisningstilbud.

Dette skal foregå sideløbende med, og senest ved indskrivning af barnet/den unge på anbringelsesstedet. Undervisningstilbuddet skal således indgå i grundlaget for valg af opholdssted.

Som grundlag for vurdering af relevant undervisningstilbud henvises til følgende skema som bedes fremsendt sammen med barnets PPR journal til Norddjurs Kommune på mail sko.dag@norddjurs.dk.