Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialskoler og specialundervisning

Ved alle folkeskoler i Norddjurs Kommune tilbydes almindelig specialundervisning til elever, som af forskellige årsager ikke får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen i klassen.

Eleverne undervises på specialskoler, i specialklasser eller som enkeltintegrerede elever i almindelige klasser.

Den særligt tilrettelagte specialundervisning finder i Norddjurs Kommune sted på én specialskole og 4 skoler med specialklasser.

Fælles for de forskelligartede tilbud er, at der undervises efter at eleven skal kunne opleve forbundethed, anerkendelse, bevægelse og kontrol.

Se handleplan for specialundervisning og inklusion (pdf, åbner nyt vindue)

Se en oversigt over specialskoler og specialklasser (pdf, åbner nyt vindue)

Det kræver stor faglig ekspertise og fleksibilitet af undervisningsstedet og personalet.

Forældre kan også selv henvende sig til PPR, hvis de mener, deres børn har behov for ekstra støtte.

Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen kan også kontaktes på mail krn@norddjurs.dk eller 89 59 31 79 for råd og vejledning omkring særlige indsatser og specialundervisning. 

Se forældrevejledningen (pdf, åbner nyt vindue) for, hvilke muligheder du har.

Skemaerne til brug for visitation findes på intra: